Právní podmínky

Společnost    Produkty    Služby & Podpora    Informace    Kontakty
  Představujeme Rittal | Pracujte pro nás | Certifikát ISO 9001 | Všeobecné obchodní podmínky
Kontakty | Spolupracujeme | Friedhelm Loh Group
  Systémy rozváděčových skříní | Klimatizační systémy
Silnoproudé rozvody | Řešení pro IT aplikace | Fyzické zabezpečení IT
Komunikační systémy | Skříně s protipožární odolností | Modifikace
  Objednávka katalogu | Download katalogu (Elektronické katalogy - PDF)
Vrácení zboží | Reklamace | Servis chlazení
  Novinky | eNews | Veletrhy
Semináře a školení
  Kontaktní informace
Jak se k nám dostanete
Vyloučení ručení:
V pravidelných časových intervalech kontrolujeme a aktualizujeme informace na svých webových stránkách. Navzdory tomu nelze nikdy plně vyloučit chyby a přehlédnutí. Proto nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost nebo úplnost poskytovaných informací. Totéž platí také pro všechny ostatní webové stránky, na které se dostanete na základě uvedených odkazů. Dále neakceptujeme žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli jiných stránek, které je možné navštívit na základě odkazů uvedených na našich stránkách. Kromě toho si vyhrazujeme právo poskytované informace bez předchozího upozornění upravovat nebo doplňovat.

Autorské právo:
Obsah a struktura našich webových stránek jsou chráněny autorským právem. Jakákoli reprodukce informací nebo dat a obzvláště využití ilustrací nebo textů, v úplnosti nebo částečně, vyžaduje naše předchozí výslovné svolení.

Prohlášení o důvěrnosti:
Všechny údaje a informace, které obdržíme jako odezvu na tyto webové stránky, budou považovány za nanejvýš důvěrné. Tato data mohou být uchovávána a zpracovávána elektronicky, např. abychom vám mohli zaslat požadované brožury nebo informace o výrobcích. Žádná data nebudou předána třetím stranám mimo firmu Rittal.

 
Rittal - Přejděte k dokonalosti